ستاره های نوترونی و نوترینوها
نویسنده: فاطمه کیانی خو
تاریخ انتشار: چهارشنبه 3 اسفند 1390 - 0:00
کلمات کلیدی: نوترون،ستاره نوترونی،نوترینو،ستاره فشرده،پرجرم،نابودی بتا،فیزیک،اخترفیزیک،

ستاره های نوترونی اجرام فشرده اختر فیزیکی هستند که مطالعه آنها بسیار مورد توجه فیزیک دانان و اختر فیزیک دانان می باشد. به طور کلی اجرام فشرده در پایان عمر ستاره های پر جرم و بعد از رمبش این اجرام و انفجار ابرنواختری نوع II متولد می شوند.ستاره های پرجرم به آنهایی گفته می شود که حدود 15 برابر جرم خورشید را دارند. ستاره هایی با این حد جرم در انفجار ابرنواختری نوع II شرکت نموده و در صورتی که هسته باقیمانده بعد از انفجار حدود 1.44 تا 2 برابر جرم خورشید را داشته باشد، فشار و چگالی به حدی خواهد بود که اتم ها به اجرای تشکیل دهنده پروتون، الکترون و نوترون میشکنند. در این زمان به دلیل بالا بودن دما و فشار فرآیندی شروع خواهد شد که به آن نابودی بتا گفته می شود ، طی این فرآیند به دلیل شرایطی که در مرکز وجود دارد پروتون و الکترون با هم ترکیب شده و نوترون بدون بار و ذره ای بدون جرم به نام نوترینو تولید می شود:

P+e→n+v

بنابراین عمده ذرات موجود در هسته نوترون و نوترینو خواهد بود، به همین دلیل به این ستاره، ستاره نوترونی گفته می شود. به تازگی دانشمندان متوجه شده اند که نوترینوها قادراند در فضا با سرعتی بیش از سرعت نور حرکت کنند (به مقاله سرعت حرکت نوترینوها مراجعه کنید.).

نوترینو ها به خنک شدن ستاره کمک می کنند. این ذرات به طور ضعیف با ذرات ماده (پروتون ها و نوترون ها) برهمکنش می کنند. چون ماده موجود در ستاره یکنواخت می باشد، نوترینو ها به سادگی و به سرعت در فضا منتشر می شوند و انرژی درونی ستاره را در فضا آزاد می کنند و دمای هسته را تا چندین برابر کاهش میدهند. فرآیند خنک سازی ستاره با استفاده از نوترینو را Urca می نامند.

مشاهدات و نتایج محاسبات اخترشناسان نشان می دهد که ستاره های نوترونی جرمی حدود 1.7 برابر جرم خورشید و شعاعی در حدود 10 کیلومتر دارند.

مراجع:

  1. S. Hardeman, Quark matter influence on observational properties of compact stars, PHD thesis, University Van Amesterdam, 2007.
  2. Bodmer A. R., Phys. Rev. D4, 1601, 1971.    
این مطلب را می پسندید؟
می پسندم
نظرات

شما هم نظر بدهید...
نام شما
پست الکترونیک
 
ارسال نظر
این مطلب را به اشتراک بگذارید...